Elon, Sigtuna

 Kommer på tid (sekunders marginal), fäller träd på anvisad plats (på millimetern), delar upp träden i småbitar enligt anvisning vad mer kan man begära, rekommenderas.